Sessiz Asfalt

Sıcak asfalt karışımlarında tekerlek ile yol yüzeyi arasında oluşan sürtünme nedeniyle karayolları civarında gürültü oluşmaktadır. Bu ise özellikle yerleşim bölgelerinde gürültü kirliliğine sebep olmaktadır.

Avusturya’da yapılan çalışmalarda gürültü kirliliğinin %60’lık kısmının trafik nedeniyle oluştuğu tesbit edilmiştir.

Yol yüzeyi ile tekerlekler arasında oluşan sürtünmeden meydana gelen gürültünün azaltılması amacıyla; çeşitli reçine esaslı katkı maddeleri ile özel gradasyonlu sıcak asfalt karışımları geliştirilmiştir.

Yapılan deneme çalışmalarında; gürültü azaltan asfaltta, gürültünün normal karışıma göre 5 desibel azaldığı tesbit edilmiştir.

Her türlü yol kaplaması üzerine uygulanabilen Sessiz Asfalt okul, hastane, huzurevi, vb gibi sessizliğin önemli olduğu mekânların civarında tercih edilmektedir.