Harç Tipi Kaplamalar

Harç tipi karışımlar, bir kaplamaya yüzey işlemi olarak uygulanan belirli gradasyona sahip ince agrega, mineral filler (gerekli ise), asfalt emülsiyonu ve su ile dizayn edilen bir karışım olup, asfalt kaplama yüzeylerinin hem koruyucu hem de düzeltici bakım işlemlerinde kullanılmaktadır. Yerel alanlarda yapısal zayıflıklar gösteren herhangi bir kaplama, uygulama öncesinde onarılmalıdır. Sürüş kalitesini düşürebilecek olan bütün tekerlek izleri, tümsekler, oturmalar, düşük banketler, enine eğim kusurları, ondülasyonlar ya da diğer yüzeysel problemler, uygulaması öncesinde düzeltilmelidir.

Eski bir kaplama yüzeyinde doğru şekilde uygulandığında, harç tipi kaplamalar oldukça etkili sonuçlar sağlamaktadır. Kaplamanın doğru zamanda yapılması, asfaltın oksidasyonu ve karışımın kırılganlaşmasından kaynaklanan yüzey bozukluklarının azaltılmasında yardımcı olmaktadır.

Harç tipi kaplamalar yüzey çatlaklarını yalıtmakta, sökülme ve matris kaybını durdurmakta, suya ve havaya karşı geçirimsiz bir yüzey sağlamakta ve yüksek kayma direnci ile fren emniyetini arttırmaktadır.