Vizyon & Misyon

Misyonumuz

Ulusal kaynakları verimli bir biçimde kullanarak ürettiğimiz ürün ve hizmetlerimiz ile güvenli ve konforlu sürüşün markası olmak…

Ulusal kaynakları verimli bir şekilde kullanmak, iş paydaşlarımızdan olan İstanbul Büyük Şehir Belediyesi ve halkımıza karşı ulusal kaynakların verimli bir şekilde kullanılması en önemli amaçlarımız arasında yer almaktadır. Bu amaç uğrunda çalışmak ve israftan kaçınmayı kendimize görev olarak kabul ediyoruz.

Güvenli ve konforlu sürüş

Ürettiğimiz ürün ve uygulamalarımızda sürüş güvenliği ve konfor bizler için çok önemlidir. Bu amaçla çalışacak insanların mal ve can güvenliğine her zaman önem vereceğiz.

Marka olmak

İSFALT adının geçtiği her yerde verimli, ürünleri ve uygulamaları ile insanların güvenliğini ve konforunu önemseyen seçkin bir kuruluş olarak algılanması sağlamak için çalışacağız.

Vizyonumuz

Asfaltın olduğu her yerde hızımız, kalitemiz ve bilgi birikimimiz ile var olmak…

Asfaltın üretildiği ve uygulandığı her yerde, hızımız, kalitemiz ve bilgi birikimimiz ile var olmayı hayal ediyoruz. Rekabetin en önemli unsuları olan hız, kalite ve bilginin bizi bu hayalimize ulaştırabilecek en önemli faktörler olduğunu biliyoruz…

Değerlerimiz

Güven, Liderlik, Verimlilik, Hız, İnovasyon, İşbirliği

Değerlerimiz alacağımız kararlara, seçimlerimize ve stratejilerimizin belirlenmesine destek olup rehberlik eder. Sahip olduğumuz değerler kurumsal kimliğimizin yerleşmesine ve çalışanlarımızın motive edilmesinde güçlü araçlardır…