İsfalt’tan

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İktisadi Teşekküllerinden biri olan İstanbul Asfalt Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.Ş. (İSFALT), İstanbul Büyükşehir ve ilçe belediyelerin asfalt ihtiyacını karşılamak amacıyla 1986 tarihinde kurulmuştur.

Şehrin asfalt ihtiyacını, İstanbul’un iki yakasında kurduğu fabrikalarında yaptığı üretimle karşılayan İSFALT, aynı zamanda sektöre danışmanlık hizmeti vermektedir.

İstanbul’un büyümesine paralel olarak kendini yenileyen İSFALT, 2000’li yıllarda Türkiye’nin en büyük 500 sanayi kuruluşu arasınca yer almayı başarmıştır.

2005 yılında Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu sıralamasında kamu kuruluşları arasında 11. genelde ise 293. olan İSFALT, 2006 yılında büyük bir sıçrama gerçekleştirerek, kamu kuruluşları arasında 10’unculuğa, genelde ise 255’inciliğe yükselmiştir.

Üretim ve performans rakamları açısından sadece ülkemizin değil Avrupa’nın da en büyük şirketleri arasında yer almayı başaran İSFALT; araştırma ve geliştirme çalışmalarına büyük önem vermektedir. Şirket Ar-Ge çalışmalarını Üniversiteler, TÜBİTAK, KGM (Karayolları Genel Müdürlüğü) ile birlikte yürütmekte, geliştirdiği yeni projeleri toplumun hizmetine sunmaktadır.

Geleceğe emin adımlarla…

 


 

GENEL MÜDÜRÜMÜZDEN

Türkiye’de asfaltın know-how merkezi olma yolunda önemli çalışmalara imza atan şirketimiz, Ar-Ge ve laboratuar alanlarında atılımlarını sürdürmenin yanı sıra, daha kaliteli ve daha az maliyetli asfalt konusunda Türkiye’nin bütün şehirlerine eğitim verdi. Sıcak asfalt uygulamasıyla ilgili çok önemli tecrübelere sahip olan şirketimiz; bu becerisini yakın zaman önce Fatih Sultan Mehmet ve Haliç Köprülerine yaptığı Mastik Asfalt uygulamalarında sergiledi. Şirketimiz, Mastik Asfalt uygulamasına İzmit Körfezi-Gebze arasındaki 14 viyad
üğün bakım çalışmaları çerçevesinde devam etti. Elbette ki bütün bu çalışmaları, yaşadığımız şehre yakışır bir hizmet anlayışıyla yürütüyoruz.

Merkez Laboratuarımızın gerçekleştirdiği yoğun çalışmalarla 80 ayrı ürün reçetesi hazırladık ve uyguladığımız 32 farklı deney metodu için TÜRKAK’tan (Türk Akreditasyon Kurumu) akreditasyon aldık. Geniş bir yelpazeye yayılan bu tablo, bize asfalt sektöründe en fazla deney metodundan akredite laboratuara sahip kurum olmanın gururunu yaşatıyor.
Ürünlerimizin kalitesini tescil ettirmenin gereğine ve önemine inanıyoruz. Bu inançla, ürettiğimiz asfalt betonları, taş mastik asfalt ve mastik asfaltta TSE ve CE belgelerimizi aldık. Tıpkı akreditasyonda olduğu gibi Türkiye’nin asfalt sektöründe en fazla üründe TSE ve CE belgesine sahip olan kurumuyuz. 12 ürünümüzle ilgili olarak başlattığımız patent süreci de büyük orandatamamlanmış durumda.

Ar-Ge birimimizin TÜBİTAK destekli olarak yürüttüğü projeler de sürüyor. Atık asfalt kütlelerini geri kazanmamızı sağlayan asfaltta geri dönüşüm ve yolların ömrünü uzatan çatlak tamiri projeleri bu kapsamda öne çıkıyor.

81 ilimizeasfaltı anlattık

Son dönemde başlattığımız eğitim seferberliğimiz çerçevesinde önce Marmara Belediyeler Birliğine bağlı pek çok il ve ilçe belediyesine, sonra da Universiade 2011 Kış Oyunlarına ev sahipliği yapanErzurum’un ilçe belediyelerineeğitim verdik. Eğitim seferberliğimiz sonrasında GAP bölgesinde yer alan şehirlere verdiğimiz seminerlerle devam etti. Türkiye’nin her yerinden eğitim taleplerini karşılama gayreti içerisindeyiz; çünkü bu yolla İstanbul’da gerçekleştirdiğimiz kaliteli hizmetleri Anadolu ve Trakya coğrafyasına yayabileceğimizin farkındayız.

Bunun içindir ki asfalt konusundaki bilgi birikimimizi Türkiye çapında paylaşmayı sürdürüyoruz ve bu çalışmalarımızla yerel yönetimlerin bütçelerini daha verimli kullanabilmelerine destek oluyoruz. Türkiye Belediyeler Birliği ile ülke çapında gerçekleştirdiğimiz eğitimler bunun en güzel örneğini oluşturuyor. Geride kalandönemde, Türkiye’nin 81 ilindenve 495’in üzerindekiilçe-belde belediyesinden temsilcilerle bir araya geldik, eğitim seminerleri gerçekleştirdik. Yani 81 ilimizin tamamnına asfaltın inceliklerini anlattık. Bu seminerlere, aralarında belediye başkanlarının da bulunduğu, yüzlerce kişi katıldı. Bu tür çalışmalar, yerel yönetimlerin verimlilikleriniartırmalarını ve yaptıkları tasarrufla ellerinde kalankaynakları, diğer faaliyet alanlarına aktarabilmelerini sağlıyor.

Yurtiçinde yürüttüğümüz bu eğitim çalışmalarının yanı sıra Afrika’nın önemli ülkelerinden Sudan’ın Hartum bölgesinden gelen ve yol mühendislerinden oluşan bir heyete eğitmenlerimiz asfaltla ilgili sunumlar yaptı. Söz konusu heyet üyeleri için gerçekleştirdiğimiz teknik gezi ile de verdiğimiz teorik bilgilerin hayata geçiriliş sürecini gözlemlemelerini sağladık.

İsfalt olarak, bir yandan kendi işimizi en iyi şekilde yaparken, bir yandan da bilgi birikimimizi paylaşmaya; ülkemize ve dünyaya karşı taşıdığımız sorumluluklarımızı yerine getirmeye devam edeceğiz. Bu performansımızın sırrını da, nitelikli ve birikimli iş gücümüz oluşturuyor. Bilgiye dayalı başarılıçalışmalarımızla, İsfalt’ın değerini artırmaya devam edeceğimize yürekten inanıyorum.

En iyiye, en kaliteliye ulaşma adına çıktığımız bu yolda yılmadan yürüyoruz ve yürümeye devam edeceğiz.

Saygılarımla…

Ahmet AĞIRMAN - Genel Müdür

Varsayılan Resim1961 Erzurum, Oltu doğumlu olan Ağırman, ilköğrenimini Oltu’da liseyi ise Kars’ta tamamladı. İ.T.Ü. Sakarya Mühendislik Fakültesi’nden 1985 yılında inşaat mühendisi olarak mezun olan Ahmet Ağırman, 1997 yılına kadar serbest olarak çalıştı. Erzurum İl Genel Meclis üyeliği, İl Daimi Encümen üyeliği ve Plan-Bütçe ve Mali İşler Komisyon Başkanlığı görevlerinde bulunan Ağırman’ın ilk İSTON deneyimi 1997 yılında başladı. BİMTAŞ A.Ş.’nın kurulmasının ardından bu şirkette görev yapmaya başlayan Ahmet Ağırman, şirket bünyesinde koordinatörlük ve proje müdürlüğü görevlerinin ardından 2007 – 2011 yılları arasında BİMTAŞ AŞ’de Genel Müdür olarak görev yaptı. Çalışma süresince önemli projelerin içerisinde bulunan Ağırman; 1999 depreminin ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi Deprem Kriz Masası Hasar Tespit Komisyonu Başkanlığı görevini yürüttü. Bu süreçte Deprem Master Planı’nın hazırlanması ve Afet Koordinasyon Merkezi’nin kuruluşunda önemli görevler yürüttü. Ağırman ayrıca, Zeytinburnu, Küçükçekmece ve Fatih ilçelerinin kentsel dönüşüm projelerinde de aktif olarak yer aldı. Yaklaşık 4 yıl İSTON Genel Müdürlüğü görevinde bulunan Ahmet AĞIRMAN, 25 Kasım 2014 itibariyle İSFALT Genel müdürlüğü görevini yürütmektedir. Ağırman evli ve dört çocuk babasıdır. twitter

X

İbrahim SÖNMEZ - Teknik İşler Genel Müdür Yardımcısı

Varsayılan Resim1966 yılında Düzce’de doğdu. Düzce İmam Hatip Lisesi mezunu olan İbrahim SÖNMEZ, Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Jeoloji Mühendisliği bölümünden 1989 yılında, İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Öğrenimini 1995 yılında, İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği Bölümü Doktora öğrenimini 2010 yılında tamamlayarak mezun oldu. 1994-1998 yılları arasında Teknik Şef olarak çalıştı. 1998 – 2004 yıllarında Yol Bakım ve Asfalt Uygulamaları Müdürü, 2004 – 2005 yıllarında Kalite Güvence ve Ar-Ge Müdürü, 2005 - 2011 yılları arasında Üretim Müdürü olarak görev yaptı. 2011 Mart ayından itibaren İsfalt A.Ş.’de Genel Müdür Yardımcısı görevini yürütmektedir. Aynı zamanda akademik çalışmalara da devam Sönmez’in, çok sayıda yerli ve yabancı makaleleri bulunmakta olup, İstanbul Üniversitesi ve Okan Üniversitesinde ders vermektedir. Evli ve 1 çocuk babası olan İbrahim SÖNMEZ, İngilizce ve Arapça bilmektedir.

X

İsmail ESMER - Mali ve İdari İşler Genel Müdür Yardımcısı

Varsayılan Resimİsmail ESMER 1954 yılında Vakfıkebir’de doğdu. 1975 yılında Marmara Üniversitesi İktisadi ve Ticari Bilimler Muhasebe ve Ticaret bölümünden mezun oldu. 1970 – 1997 Yıları arası 5 Farklı sektörde Muhasebe ve Mali İşler Müdürlüğü yaptı. İsfalt A.Ş.’de 1997 – 2007 Yıllarında Muhasebe ve Mali İşler Müdürü olarak görev yaptı. 2007 yılı Aralık ayında İsfalt A.Ş.’de Danışmanlığa atandı. 2008 Yılı Kasım ayından itibaren İsfalt A.Ş.’de Genel Müdür Yardımcısı olarak görevini yürütmektedir. Evli ve 3 çocuk babası olan İsmail ESMER, Fransızca bilmektedir.

X

Kasım YILDIZ - Kalite Yönetim ve Ar-Ge Müd.

Varsayılan Resim1984 yılında Elazığ’da doğdu. Kenan Evren Anadolu Lisesi mezunu olan Kasım YILDIZ, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi, İngilizce İşletme bölümünden 2006 yılında, Northeastern Üniversitesi Mühendislik fakültesi İşletme Mühendisliği bölümünden 2010 yılında mezun oldu. Doktora çalışmalarına tez aşamasında devam etmektedir. 2006-2008 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mali İşler Daire Başkanlığında,2008-2010 yılları arasında İnsan Kaynakları Müdürlüğünde, 2011-2016 yıları arasında Genel Müdürlük makamına bağlı olarak Yönetici Asistanlığı’nda  Uzman olarak görev yaptı. 2017 yılı Ocak ayında Kalite Yönetim ve Ar-Ge Müdürü görevine atandı. 2017 Ocak ayından itibaren İsfalt A.Ş.’de Kalite Yönetim ve Ar-Ge Müdürü görevini yürütmektedir. Evli olan Kasım YILDIZ, Çok iyi derecede İngilizce bilmektedir.

X

Sami İLHAN - Üretim Müd.

Varsayılan Resim1967 yılında Koyulhisar’da doğdu. Sivas Kongre Lisesi mezunu olan Sami İLHAN, Yıldız Üniversitesi Kocaeli Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği bölümünden 1988 yılında mezun oldu. 2015 Mayıs ayından itibaren İsfalt A.Ş.’de Üretim Müdürü görevini yürütmektedir. Evli ve 2 çocuk babası olan Sami İLHAN,  Almanca bilmektedir.

X

İsmail Hakan MÜFTÜOĞLU - Teknik İşler Müd.

Varsayılan Resim1964 yılında İstanbul ’da doğdu. İsmail Hakan MÜFTÜOĞLU, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden 1987 yılında mezun oldu. 2015 Ocak ayından itibaren İsfalt A.Ş.’de Teknik İşler Müdürü görevini yürütmektedir. Evli ve 1 çocuk babası olan İsmail Hakan MÜFTÜOĞLU, İngilizce bilmektedir.

X

Zafer SOLA - Anadolu Yakası Uyg. Müd. Vekili

Varsayılan Resim1961 yılında İstanbul’da doğdu. İhsan Mermerci Lisesi mezunu olan Zafer SOLA, İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Fakültesi Makina Mühendisliği bölümünden 1985 yılında mezun oldu. 1989 yılında Genel Müdürlükte Mühendis olarak çalıştı.  1989- 1998 yıllarında Makina Şefi, 1998-2004 yıllarında Fabrika Müdür Yardımcısı, 2004-2007 yıllarında Fabrika Şefi,  2007-2011 yılları arasında Üretim Şefi olarak görev yaptı. 2011 yılı Mart ayında Üretim Müdürü Vekili görevine atandı. 2015 Mart ayından itibaren İsfalt A.Ş.’de Anadolu Yakası Uygulama Müdürü Vekili görevini yürütmektedir. Evli ve 1 çocuk babası olan Zafer SOLA,  İngilizce bilmektedir.

X

Fethi TURGUT - Avrupa Yakası Uyg. Müd.

Varsayılan Resim1964 yılında Elazığ’da doğdu. Elazığ Lisesi mezunu olan Fethi TURGUT, Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği bölümünden 1987 yılında mezun oldu. 1997-2011 yılları arasında Asfalt Serim Müdürlüğü’nde Mühendis olarak çalıştı. 2002 – 2004 yıllarında Asfalt Uygulama Şefi olarak görev yaptı. 2004 yılı Ekim ayında Anadolu Yakası Teknik Uygulama Müdürü görevine atandı. 2007 Kasım ayından itibaren İsfalt A.Ş.’de Avrupa Yakası Uygulama Müdürü görevini yürütmektedir. Evli ve 2 çocuk babası olan Fethi TURGUT, İngilizce bilmektedir.

X

Turgay KARA - Bilgi Sistemleri Müd.

Varsayılan Resim1977 yılında Kars/Kağızman’da doğdu. Kağızman Lisesi mezunu olan Turgay KARA, Kırıkkale Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı bölümünden 2000 yılında, Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi, İşletme bölümünden 2005 yılında mezun oldu. 2001-2011 yılları arasında Bilgi İşlem Şefliği’nde Tekniker olarak çalıştı. 2011 yılı Temmuz ayında Bilgi İşlem Şefi görevine atandı. Ocak 2017 ayından itibaren İsfalt A.Ş.’de Bilgi Sistemleri Müdürü görevini yürütmektedir. Evli ve 2 çocuk babası olan Turgay KARA,  İngilizce bilmektedir.

X

Hamza ERSÖZ - İnsan Kaynakları Müd.

Varsayılan Resim1975 yılında Çatalzeytin’de doğdu. Karabük İmam Hatip Lisesi mezunu olan Hamza ERSÖZ, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümünden 1999 yılında mezun oldu. 2007-2011 yılları arasında Personel Şefliği’nde Büro Elemanı olarak çalıştı. 2011 yılı Temmuz ayında Personel Şefi görevine atandı. Ocak 2015 ayından itibaren İsfalt A.Ş.’de İnsan Kaynakları Müdürü görevini yürütmektedir. Evli ve 2 çocuk babası olan Ersöz, İngilizce bilmektedir.

X

İsmail YAZKAN - Satınalma Müd.

Varsayılan Resim1959 yılında Mesudiye’de doğdu. Beyoğlu Ticaret Lisesi mezunu olan İsmail YAZKAN, Marmara  Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Fransız Dili ve Edebiyatı bölümünden 1984 yılında mezun oldu. 1987-1988 yılları arasında Pazarlama Takip Elemanı olarak çalıştı. 1988 yılı Temmuz ayında Satış Pazarlama Şefi görevine, 1994 yılında Belediyeler Takip Şefi görevine, 1998 Şubat ayında Sözleşmeler Şefi görevine,  1998 yılı Ekim ayında Sözleşmeler Müdürü,  2004 yılı Kasım ayında Sözleşmeler ve İhale Şefi görevine atandı. 2005 Aralık ayından itibaren İsfalt A.Ş.’de Satınalma Müdürü görevini yürütmektedir. Evli ve 2 çocuk babası olan İsmail YAZKAN,  Fransızca bilmektedir.

X

Nurullah TEMEL - Mali İşler Müdürü

Varsayılan Resim1979 yılında Erzurum’da doğdu. Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi mezunu olan Nurullah TEMEL, Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme bölümünden 2006 yılında, Doğuş Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bölümünden Tezli İşletme Mastırını tamamlayarak 2014 yılında mezun oldu. 2005-2011 yılları arasında Muhasebe Şefliğinde Büro Elemanı olarak çalıştı. 2011 yılı Temmuz ayında Bütçe Finans Şefi görevine atandı. Mart 2016 ayından itibaren İsfalt AŞ’de Mali İşler Müdürü görevini yürütmektedir. Evli ve 2 çocuk babası olan Nurullah TEMEL,  İngilizce ve Arapça bilmektedir.

X