İsfalt’tan

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İktisadi Teşekküllerinden biri olan İstanbul Asfalt Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.Ş. (İSFALT), İstanbul Büyükşehir ve ilçe belediyelerin asfalt ihtiyacını karşılamak amacıyla 1986 tarihinde kurulmuştur.

Şehrin asfalt ihtiyacını, İstanbul’un iki yakasında kurduğu fabrikalarında yaptığı üretimle karşılayan İSFALT, aynı zamanda sektöre danışmanlık hizmeti vermektedir.

İstanbul’un büyümesine paralel olarak kendini yenileyen İSFALT, 2000’li yıllarda Türkiye’nin en büyük 500 sanayi kuruluşu arasınca yer almayı başarmıştır.

2005 yılında Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu sıralamasında kamu kuruluşları arasında 11. genelde ise 293. olan İSFALT, 2006 yılında büyük bir sıçrama gerçekleştirerek, kamu kuruluşları arasında 10’unculuğa, genelde ise 255’inciliğe yükselmiştir.

Üretim ve performans rakamları açısından sadece ülkemizin değil Avrupa’nın da en büyük şirketleri arasında yer almayı başaran İSFALT; araştırma ve geliştirme çalışmalarına büyük önem vermektedir. Şirket Ar-Ge çalışmalarını Üniversiteler, TÜBİTAK, KGM (Karayolları Genel Müdürlüğü) ile birlikte yürütmekte, geliştirdiği yeni projeleri toplumun hizmetine sunmaktadır.

Geleceğe emin adımlarla…

 


 

GENEL MÜDÜRÜMÜZDEN

Türkiye’de asfaltın know-how merkezi olma yolunda önemli çalışmalara imza atan şirketimiz, Ar-Ge ve laboratuar alanlarında atılımlarını sürdürmenin yanı sıra, daha kaliteli ve daha az maliyetli asfalt konusunda Türkiye’nin bütün şehirlerine eğitim verdi. Sıcak asfalt uygulamasıyla ilgili çok önemli tecrübelere sahip olan şirketimiz; bu becerisini yakın zaman önce Fatih Sultan Mehmet ve Haliç Köprülerine yaptığı Mastik Asfalt uygulamalarında sergiledi. Şirketimiz, Mastik Asfalt uygulamasına İzmit Körfezi-Gebze arasındaki 14 viyad
üğün bakım çalışmaları çerçevesinde devam etti. Elbette ki bütün bu çalışmaları, yaşadığımız şehre yakışır bir hizmet anlayışıyla yürütüyoruz.

Merkez Laboratuarımızın gerçekleştirdiği yoğun çalışmalarla 80 ayrı ürün reçetesi hazırladık ve uyguladığımız 32 farklı deney metodu için TÜRKAK’tan (Türk Akreditasyon Kurumu) akreditasyon aldık. Geniş bir yelpazeye yayılan bu tablo, bize asfalt sektöründe en fazla deney metodundan akredite laboratuara sahip kurum olmanın gururunu yaşatıyor.
Ürünlerimizin kalitesini tescil ettirmenin gereğine ve önemine inanıyoruz. Bu inançla, ürettiğimiz asfalt betonları, taş mastik asfalt ve mastik asfaltta TSE ve CE belgelerimizi aldık. Tıpkı akreditasyonda olduğu gibi Türkiye’nin asfalt sektöründe en fazla üründe TSE ve CE belgesine sahip olan kurumuyuz. 12 ürünümüzle ilgili olarak başlattığımız patent süreci de büyük orandatamamlanmış durumda.

Ar-Ge birimimizin TÜBİTAK destekli olarak yürüttüğü projeler de sürüyor. Atık asfalt kütlelerini geri kazanmamızı sağlayan asfaltta geri dönüşüm ve yolların ömrünü uzatan çatlak tamiri projeleri bu kapsamda öne çıkıyor.

81 ilimizeasfaltı anlattık

Son dönemde başlattığımız eğitim seferberliğimiz çerçevesinde önce Marmara Belediyeler Birliğine bağlı pek çok il ve ilçe belediyesine, sonra da Universiade 2011 Kış Oyunlarına ev sahipliği yapanErzurum’un ilçe belediyelerineeğitim verdik. Eğitim seferberliğimiz sonrasında GAP bölgesinde yer alan şehirlere verdiğimiz seminerlerle devam etti. Türkiye’nin her yerinden eğitim taleplerini karşılama gayreti içerisindeyiz; çünkü bu yolla İstanbul’da gerçekleştirdiğimiz kaliteli hizmetleri Anadolu ve Trakya coğrafyasına yayabileceğimizin farkındayız.

Bunun içindir ki asfalt konusundaki bilgi birikimimizi Türkiye çapında paylaşmayı sürdürüyoruz ve bu çalışmalarımızla yerel yönetimlerin bütçelerini daha verimli kullanabilmelerine destek oluyoruz. Türkiye Belediyeler Birliği ile ülke çapında gerçekleştirdiğimiz eğitimler bunun en güzel örneğini oluşturuyor. Geride kalandönemde, Türkiye’nin 81 ilindenve 495’in üzerindekiilçe-belde belediyesinden temsilcilerle bir araya geldik, eğitim seminerleri gerçekleştirdik. Yani 81 ilimizin tamamnına asfaltın inceliklerini anlattık. Bu seminerlere, aralarında belediye başkanlarının da bulunduğu, yüzlerce kişi katıldı. Bu tür çalışmalar, yerel yönetimlerin verimlilikleriniartırmalarını ve yaptıkları tasarrufla ellerinde kalankaynakları, diğer faaliyet alanlarına aktarabilmelerini sağlıyor.

Yurtiçinde yürüttüğümüz bu eğitim çalışmalarının yanı sıra Afrika’nın önemli ülkelerinden Sudan’ın Hartum bölgesinden gelen ve yol mühendislerinden oluşan bir heyete eğitmenlerimiz asfaltla ilgili sunumlar yaptı. Söz konusu heyet üyeleri için gerçekleştirdiğimiz teknik gezi ile de verdiğimiz teorik bilgilerin hayata geçiriliş sürecini gözlemlemelerini sağladık.

İsfalt olarak, bir yandan kendi işimizi en iyi şekilde yaparken, bir yandan da bilgi birikimimizi paylaşmaya; ülkemize ve dünyaya karşı taşıdığımız sorumluluklarımızı yerine getirmeye devam edeceğiz. Bu performansımızın sırrını da, nitelikli ve birikimli iş gücümüz oluşturuyor. Bilgiye dayalı başarılıçalışmalarımızla, İsfalt’ın değerini artırmaya devam edeceğimize yürekten inanıyorum.

En iyiye, en kaliteliye ulaşma adına çıktığımız bu yolda yılmadan yürüyoruz ve yürümeye devam edeceğiz.

Saygılarımla…