Kişisel Verilerin Korunması Konulu Seminer Yapıldı

Kişisel Verilerin Korunması Konulu Seminer Yapıldı

Kişisel Verilerin Korunması Konulu Seminer Yapıldı

Nisan 2016’da yürürlüğe giren “6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” ile ilgili seminer düzenlendi.  Avukat Esat Gül tarafından verilen seminerde kişisel verilerin korunması, saklanması ve paylaşılması hakkında güncel mevzuat ve uygulamalar anlatıldı. Bir gün süren seminere her birimden personelin katılımı sağlandı.

Kişisel verilerin korunması meselesini ülkemizde hukuken düzenlemek amacıyla 2016 yılında çıkarılan 6698 sayılı kanun kamu hizmeti sunan ve ticari faaliyette bulunan bütün şirketler için bağlayıcı ve yol gösterici bir nitelik taşıyor.  Son yıllarda ulusal ve uluslararası dev firmaların veri edinme ve paylaşma esaslarına aykırı uygulamaları dolayısıyla giderek daha popüler hale gelen konu hem hizmet alan hem de hizmet sunanlar için büyük önem arz etmeye başladı. Bu bağlamda İstanbul Büyükşehir Belediyesi de bütün iştiraklerinde uzmanlar tarafından verilen eğitim ve seminerler sayesinde her kademe ve bölümden personelinin doğru ve eksiksiz bilgilenmesini sağlıyor.

Seminerinde konunun tarihçesi, mevcut dünya standartları ve Türkiye mevzuatı maddeler halinde örneklerle açıklandıktan sonra soru-cevap bölümüne geçildi. Avukat Gül’ün sunumunu ilgiyle dinleyen İSFALT personeli karşılaştıkları durumları anlattı, çok sayıda soru yöneltti ve konu hakkında bilgilerini güncelledi.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları kuralları düzenleme amacını taşımaktadır.

Kanunda belirtilen istisnalar haricinde, kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemeyecek; üçüncü kişilere ve yurtdışına aktarılamayacaktır. Kanunda ayrı ayrı maddelerde de belirtilmiş olan bu maddelere uyulmaması halinde kurumlar idari para cezasına çarptırılabileceklerdir.

Kişisel verilerin işlenmesi, kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi, veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.

Kişisel veriler asıl sahipleri tarafından kurum ve kuruluşlara emanet edilen bilgiler olarak değerlendirildiğinde Kişisel Verilerin Korunması Kanunu veriyi işleyen kurumların, verinin asıl sahiplerinden ‘emanet’ aldıkları verilerle ilgili o kişilere hesap verebilir olması için zemin oluşturmakta, kuralları tanımlamaktadır. Kanun, kişisel veriyi işleyen kurumlar için önemli bir dönüşümü de beraberinde getirmektedir.