İSFALT Yöneticilerine “Strateji” Eğitimi

İSFALT Yöneticilerine “Strateji” Eğitimi

İSFALT Yöneticilerine “Strateji” Eğitimi

Stratejik yönetim ve organizasyon konusunda uzman olan ve çok sayıda uluslararası akademik çalışması bulunan Yıldız Teknik Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cemal Zehir, İSFALT yöneticilerine “Stratejik Yönetim ve Stratejik Planlama” eğitimi verdi.
Profesör Zehir, iki gün süren eğitimde, stratejik planlama, stratejik yönetim ve işletme politikaları konularına değindi. Öncelikle stratejik yönetimin tanımlamasını yapan Zehir, işletmeler için stratejik planlama sürecini adım adım anlattı.

İşletmelerin temel amaçlarının çok iyi belirlenmesi gerektiğini belirten Zehir, amaca yönelik doğru şekilde kurgulanan stratejilerin başarıya ulaşabileceğini söyledi. Profesör Zehir, çevre analizleri, işletmelerin izleyebilecekleri strateji türleri ve yönetimi, işlevsel düzey stratejiler ve politikaları, liderlik, örgüt kültürü oluşturma, planların kontrolu ve performans ölçme gibi konuları anlattı. Tarihi ve güncel örneklerle strateji teorilerini açıklayan Zehir, farklı bir perspektif sunarak İsfalt yöneticilerini bilgilendirdi.

Foto Galeri