İSFALT, IV. Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kongresine Katıldı

İSFALT, IV. Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kongresine Katıldı

İSFALT, IV. Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kongresine Katıldı

Şirketimizin bildiri ile katkı sağladığı 4. Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kongresi tamamlandı. Kongrede İSFALT A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Dr. İbrahim Sönmez “İstanbul Metropoliten Alanda Kışla Mücadele Yönetimi Maliyet Analizi: 2015-2017 Yılları Karşılaştırması’’ başlıklı bildiriyi sundu.

Üçü yabancı olmak üzere on üniversite tarafından organize edilen ve bu yıl 4.’sü düzenlenen Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kongresi Antalya’da gerçekleşti.

7-11 Kasım tarihleri arasında yapılan ve yoğun katılımla tamamlanan kongre, farklı alanlarda çalışan akademisyenleri, araştırmacıları ve lisansüstü öğrencilerini bir araya getirdi. Güncel gelişmelerle ilgili bilgi ve deneyimlerin de paylaşıldığı kongrede,  özellikle bilimsel çalışmalar ışığında yeni gelişmeler ele alındı.

Eş zamanlı sunumların yapıldığı ve yabancı akademisyenlerin de katıldığı kongrede, Genel Müdür Yardımcımız Dr. İbrahim Sönmez, Ar-Ge Müdürümüz Kasım Yıldız, Ar-Ge Mühendisimiz Şebnem Ateş ve Laboratuvar Mühendisimiz Meryem Kaya’nın hazırlamış olduğu “İstanbul Metropoliten Alanda Kışla Mücadele Yönetimi Maliyet Analizi: 2015-2017 Yılları Karşılaştırması’’ başlıklı bildiriyi Dr. İbrahim Sönmez sundu.

28 oturumda 171 bildirinin sunulduğu kongrede şirketimizin bildirisi, Londra’nın en çok ödüle layık bulunan, çığır açan çalışmaları yayınlayan, özellikle politika ve ekonomi alanında uzmanlaşmış bağımsız bir yayınevi olan IJOPEC Publication tarafından kitap bölümü şeklinde yayınlanacak.

 

Kongrenin özellikle, ulusal ve uluslararası sorunlara yönelik farklı çözümler üretilmesi, ekonomik, siyasi ve kültürel yakınlaşmaların arttırılması ve yeni işbirliklerinin tesisi noktasında önemli rol oynaması bekleniyor.

Foto Galeri