Tamamlanan Projeler

TÜBİTAK PROJELERİ:
İSFALT olarak TÜBİTAK TEYDEB 1501 projeleri yapıyoruz.

1) Laboratuvar Ortamında Modifiye Edici Farklı Katkı Maddeleri Kullanılarak Yüksek Performanslı Asfalt Betonu Karışımlarının Tasarımı ve Değerlendirilmesi

Projenin Amacı:
Bu çalışmada Avrupa ve Amerika’da asfalt karışımlarda bitümün sıcak hava şartlarına karşı hassasiyetini azaltmak ve üstyapının hizmet ömrünü artırmak amacıyla kullanılan 8 değişik asfalt katkı maddesinin laboratuvar ortamında incelenmesi ve performanslarının karşılaştırılması amaçlanmıştır.
Ayrıca mevcut şartlara en iyi uyan, en ucuz maliyetle en yüksek hizmet ömrünü sağlayacak karışım dizaynı geliştirilmiş ve üstyapının hizmet ömrünün tahminine yönelik olarak bir model kurulmuştur.

2) Eski Asfalt Kaplamaların ve Lastik Atıkların Geri Dönüştürülerek Bitümlü Sıcak Karışımlarda Yeniden Kullanılması

Projenin Amacı:
Bu projenin amacı; geri dönüştürülmüş malzemelerin sıcak asfalt karışımlarında kullanım şartlarını belirlemek, bu malzemelerden sıcak asfalt üreterek ülkemiz için ekonomik ve çevresel yarar sağlamaktır.
Projede; lastik atıkların ve yollardan kazınan eski asfalt kaplamaların asfalt karışımlarında kullanım şartları ve bu malzemelerin bitümlü sıcak karışımların performansına etkisi belirlenmiştir.

Projenin Başlatılma Gerekçeleri:

  • Lastik atıkları ve eski asfalt kaplama atık miktarlarının giderek artması
  • Çevre bilincinin yaygınlaşması
  • Enerjinin verimli bir şekilde kullanılmak istenmesi
  • Asfaltın yeniden kullanımından kaynaklanabilecek ekonomik avantajlar
  • Mevcut agrega kaynaklarının gün geçtikçe tükenmesi ve yeni agrega kaynak arayışları
  • Artan üretim maliyetleriyle birlikte atık malzemelerin asfaltta kullanılabileceğinin düşünülmesi
  • Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de geri kazanım proseslerinin geliştirilmesinin zorunlu hale gelmesidir.

Ahmet AĞIRMAN - Genel Müdür

Varsayılan Resim1961 Erzurum, Oltu doğumlu olan Ağırman, ilköğrenimini Oltu’da liseyi ise Kars’ta tamamladı. İ.T.Ü. Sakarya Mühendislik Fakültesi’nden 1985 yılında inşaat mühendisi olarak mezun olan Ahmet Ağırman, 1997 yılına kadar serbest olarak çalıştı. Erzurum İl Genel Meclis üyeliği, İl Daimi Encümen üyeliği ve Plan-Bütçe ve Mali İşler Komisyon Başkanlığı görevlerinde bulunan Ağırman’ın ilk İSTON deneyimi 1997 yılında başladı. BİMTAŞ A.Ş.’nın kurulmasının ardından bu şirkette görev yapmaya başlayan Ahmet Ağırman, şirket bünyesinde koordinatörlük ve proje müdürlüğü görevlerinin ardından 2007 – 2011 yılları arasında BİMTAŞ AŞ’de Genel Müdür olarak görev yaptı. Çalışma süresince önemli projelerin içerisinde bulunan Ağırman; 1999 depreminin ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi Deprem Kriz Masası Hasar Tespit Komisyonu Başkanlığı görevini yürüttü. Bu süreçte Deprem Master Planı’nın hazırlanması ve Afet Koordinasyon Merkezi’nin kuruluşunda önemli görevler yürüttü. Ağırman ayrıca, Zeytinburnu, Küçükçekmece ve Fatih ilçelerinin kentsel dönüşüm projelerinde de aktif olarak yer aldı. Yaklaşık 4 yıl İSTON Genel Müdürlüğü görevinde bulunan Ahmet AĞIRMAN, 25 Kasım 2014 itibariyle İSFALT Genel müdürlüğü görevini yürütmektedir. Ağırman evli ve dört çocuk babasıdır. twitter

X

İbrahim SÖNMEZ - Teknik İşler Genel Müdür Yardımcısı

Varsayılan Resim1966 yılında Düzce’de doğdu. Düzce İmam Hatip Lisesi mezunu olan İbrahim SÖNMEZ, Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Jeoloji Mühendisliği bölümünden 1989 yılında, İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Öğrenimini 1995 yılında, İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği Bölümü Doktora öğrenimini 2010 yılında tamamlayarak mezun oldu. 1994-1998 yılları arasında Teknik Şef olarak çalıştı. 1998 – 2004 yıllarında Yol Bakım ve Asfalt Uygulamaları Müdürü, 2004 – 2005 yıllarında Kalite Güvence ve Ar-Ge Müdürü, 2005 - 2011 yılları arasında Üretim Müdürü olarak görev yaptı. 2011 Mart ayından itibaren İsfalt A.Ş.’de Genel Müdür Yardımcısı görevini yürütmektedir. Aynı zamanda akademik çalışmalara da devam Sönmez’in, çok sayıda yerli ve yabancı makaleleri bulunmakta olup, İstanbul Üniversitesi ve Okan Üniversitesinde ders vermektedir. Evli ve 1 çocuk babası olan İbrahim SÖNMEZ, İngilizce ve Arapça bilmektedir.

X

İsmail ESMER - Mali ve İdari İşler Genel Müdür Yardımcısı

Varsayılan Resimİsmail ESMER 1954 yılında Vakfıkebir’de doğdu. 1975 yılında Marmara Üniversitesi İktisadi ve Ticari Bilimler Muhasebe ve Ticaret bölümünden mezun oldu. 1970 – 1997 Yıları arası 5 Farklı sektörde Muhasebe ve Mali İşler Müdürlüğü yaptı. İsfalt A.Ş.’de 1997 – 2007 Yıllarında Muhasebe ve Mali İşler Müdürü olarak görev yaptı. 2007 yılı Aralık ayında İsfalt A.Ş.’de Danışmanlığa atandı. 2008 Yılı Kasım ayından itibaren İsfalt A.Ş.’de Genel Müdür Yardımcısı olarak görevini yürütmektedir. Evli ve 3 çocuk babası olan İsmail ESMER, Fransızca bilmektedir.

X

Kasım YILDIZ - Kalite Yönetim ve Ar-Ge Müd.

Varsayılan Resim1984 yılında Elazığ’da doğdu. Kenan Evren Anadolu Lisesi mezunu olan Kasım YILDIZ, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi, İngilizce İşletme bölümünden 2006 yılında, Northeastern Üniversitesi Mühendislik fakültesi İşletme Mühendisliği bölümünden 2010 yılında mezun oldu. Doktora çalışmalarına tez aşamasında devam etmektedir. 2006-2008 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mali İşler Daire Başkanlığında,2008-2010 yılları arasında İnsan Kaynakları Müdürlüğünde, 2011-2016 yıları arasında Genel Müdürlük makamına bağlı olarak Yönetici Asistanlığı’nda  Uzman olarak görev yaptı. 2017 yılı Ocak ayında Kalite Yönetim ve Ar-Ge Müdürü görevine atandı. 2017 Ocak ayından itibaren İsfalt A.Ş.’de Kalite Yönetim ve Ar-Ge Müdürü görevini yürütmektedir. Evli olan Kasım YILDIZ, Çok iyi derecede İngilizce bilmektedir.

X

Sami İLHAN - Üretim Müd.

Varsayılan Resim1967 yılında Koyulhisar’da doğdu. Sivas Kongre Lisesi mezunu olan Sami İLHAN, Yıldız Üniversitesi Kocaeli Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği bölümünden 1988 yılında mezun oldu. 2015 Mayıs ayından itibaren İsfalt A.Ş.’de Üretim Müdürü görevini yürütmektedir. Evli ve 2 çocuk babası olan Sami İLHAN,  Almanca bilmektedir.

X

İsmail Hakan MÜFTÜOĞLU - Teknik İşler Müd.

Varsayılan Resim1964 yılında İstanbul ’da doğdu. İsmail Hakan MÜFTÜOĞLU, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden 1987 yılında mezun oldu. 2015 Ocak ayından itibaren İsfalt A.Ş.’de Teknik İşler Müdürü görevini yürütmektedir. Evli ve 1 çocuk babası olan İsmail Hakan MÜFTÜOĞLU, İngilizce bilmektedir.

X

Zafer SOLA - Anadolu Yakası Uyg. Müd. Vekili

Varsayılan Resim1961 yılında İstanbul’da doğdu. İhsan Mermerci Lisesi mezunu olan Zafer SOLA, İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Fakültesi Makina Mühendisliği bölümünden 1985 yılında mezun oldu. 1989 yılında Genel Müdürlükte Mühendis olarak çalıştı.  1989- 1998 yıllarında Makina Şefi, 1998-2004 yıllarında Fabrika Müdür Yardımcısı, 2004-2007 yıllarında Fabrika Şefi,  2007-2011 yılları arasında Üretim Şefi olarak görev yaptı. 2011 yılı Mart ayında Üretim Müdürü Vekili görevine atandı. 2015 Mart ayından itibaren İsfalt A.Ş.’de Anadolu Yakası Uygulama Müdürü Vekili görevini yürütmektedir. Evli ve 1 çocuk babası olan Zafer SOLA,  İngilizce bilmektedir.

X

Fethi TURGUT - Avrupa Yakası Uyg. Müd.

Varsayılan Resim1964 yılında Elazığ’da doğdu. Elazığ Lisesi mezunu olan Fethi TURGUT, Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği bölümünden 1987 yılında mezun oldu. 1997-2011 yılları arasında Asfalt Serim Müdürlüğü’nde Mühendis olarak çalıştı. 2002 – 2004 yıllarında Asfalt Uygulama Şefi olarak görev yaptı. 2004 yılı Ekim ayında Anadolu Yakası Teknik Uygulama Müdürü görevine atandı. 2007 Kasım ayından itibaren İsfalt A.Ş.’de Avrupa Yakası Uygulama Müdürü görevini yürütmektedir. Evli ve 2 çocuk babası olan Fethi TURGUT, İngilizce bilmektedir.

X

Turgay KARA - Bilgi Sistemleri Müd.

Varsayılan Resim1977 yılında Kars/Kağızman’da doğdu. Kağızman Lisesi mezunu olan Turgay KARA, Kırıkkale Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı bölümünden 2000 yılında, Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi, İşletme bölümünden 2005 yılında mezun oldu. 2001-2011 yılları arasında Bilgi İşlem Şefliği’nde Tekniker olarak çalıştı. 2011 yılı Temmuz ayında Bilgi İşlem Şefi görevine atandı. Ocak 2017 ayından itibaren İsfalt A.Ş.’de Bilgi Sistemleri Müdürü görevini yürütmektedir. Evli ve 2 çocuk babası olan Turgay KARA,  İngilizce bilmektedir.

X

Hamza ERSÖZ - İnsan Kaynakları Müd.

Varsayılan Resim1975 yılında Çatalzeytin’de doğdu. Karabük İmam Hatip Lisesi mezunu olan Hamza ERSÖZ, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümünden 1999 yılında mezun oldu. 2007-2011 yılları arasında Personel Şefliği’nde Büro Elemanı olarak çalıştı. 2011 yılı Temmuz ayında Personel Şefi görevine atandı. Ocak 2015 ayından itibaren İsfalt A.Ş.’de İnsan Kaynakları Müdürü görevini yürütmektedir. Evli ve 2 çocuk babası olan Ersöz, İngilizce bilmektedir.

X

İsmail YAZKAN - Satınalma Müd.

Varsayılan Resim1959 yılında Mesudiye’de doğdu. Beyoğlu Ticaret Lisesi mezunu olan İsmail YAZKAN, Marmara  Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Fransız Dili ve Edebiyatı bölümünden 1984 yılında mezun oldu. 1987-1988 yılları arasında Pazarlama Takip Elemanı olarak çalıştı. 1988 yılı Temmuz ayında Satış Pazarlama Şefi görevine, 1994 yılında Belediyeler Takip Şefi görevine, 1998 Şubat ayında Sözleşmeler Şefi görevine,  1998 yılı Ekim ayında Sözleşmeler Müdürü,  2004 yılı Kasım ayında Sözleşmeler ve İhale Şefi görevine atandı. 2005 Aralık ayından itibaren İsfalt A.Ş.’de Satınalma Müdürü görevini yürütmektedir. Evli ve 2 çocuk babası olan İsmail YAZKAN,  Fransızca bilmektedir.

X

Nurullah TEMEL - Mali İşler Müdürü

Varsayılan Resim1979 yılında Erzurum’da doğdu. Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi mezunu olan Nurullah TEMEL, Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme bölümünden 2006 yılında, Doğuş Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bölümünden Tezli İşletme Mastırını tamamlayarak 2014 yılında mezun oldu. 2005-2011 yılları arasında Muhasebe Şefliğinde Büro Elemanı olarak çalıştı. 2011 yılı Temmuz ayında Bütçe Finans Şefi görevine atandı. Mart 2016 ayından itibaren İsfalt AŞ’de Mali İşler Müdürü görevini yürütmektedir. Evli ve 2 çocuk babası olan Nurullah TEMEL,  İngilizce ve Arapça bilmektedir.

X