Kalite Kontrol

KALİTE KONTROL ÇALIŞMALARI

Asfaltta Kalite Kontrol
Asfalt kaplamaların Bitüm ve Agrega olmak üzere iki ana unsuru bulunmaktadır. Agregalar taş ocaklarından kırma eleme yoluyla, bitüm ise ham petrolün rafinerilerde işlenmesi sonucu elde edilen ürünlerdir. Her iki hammaddenin nitelikleri kaplama performansını doğrudan etkilemektedir. Dolayısı ile arzu edilen performansın elde edilebilmesi için gerek hammaddeler ve gerekse uygulanan işlemler yönünden sistemin sürekli kontrol edilmesi gerekmektedir.