İhaleler

Aktif İhale
İşin AdıPersonel Taşıma(Servis) Hizmeti Alımı İşi
Kayıt No2017/84312
TürüHizmet Alımı
Satın Alma UsuluAçık İhale Usulü (4734-Madde 19)
Son Başvuru Tarihi29.03.2017 Saat:11:00
Teklif Dosyası Son Teslim Tarihi29.03.2017 Saat:11:00
Detayı İncele