İhaleler

Aktif İhale
İşin AdıPersonel Taşıma Hizmeti Alımı İşi.
Kayıt No2018/137922
TürüHizmet Alımı
Satın Alma UsuluAçık İhale Usulü (4734-Madde 19)
Son Başvuru Tarihi26.04.2018 Saat:10:00
Teklif Dosyası Son Teslim Tarihi26.04.2018 Saat:10:00
Detayı İncele